Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için
sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 TARAFLAR
SATICI : Doğan Kansu
Mehterçeşme Mh. 2006. Sk. No:12/1 Esenyurt, İstanbul, Türkiye
Beylikdüzü V.D. 497 050 1972
Telefon : +90 542 527 4461
E-Posta : info@farkimizfiyatimiz.com
Sipariş Bilgileri:
[sepet-tutar]
ALICI :
[fatura-kullanici-adi]
[telefon-no]
[e-posta-adresi]
MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI nın https://farkimizfiyatimiz.com web sitesinden elektronik ortamda
ALICI ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas
ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır.
ALICI, satışa konu malların/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları,
söz konusu mallar/hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu,
bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mallar/hizmetleri sipariş ettiğini işbu
sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
https://farkimizfiyatimiz.com sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve SATICI nın satış
faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3 SÖZLEŞME TARİHİ
SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme ALICI
tarafından [tarih] tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI nın e-posta adresine
gönderilmiştir.
MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, Madde 2 de belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda
gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 Sözleşme konusu mallar/hizmetler, SATICI nın kullandığı kargo şirketinin hizmet verdiği bir
mahalde ise, ALICI nın teslimini talep etmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Aksi durumda, ALICI ya
teslimat ilgili kargo kuruluşunun ALICI adresine en yakın şubesinde yapılacaktır. Teslimat masrafları
ALICI ya aittir. SATICI, teslimat masrafını sipariş aşamasında ALICI ya gösterip onaylatır ve faturası
kapsamında ALICI dan tahsil eder.
SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan etmişse, ilgili siparişin teslimat masrafı SATICI ya aittir.
Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için
ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla
10 gün daha uzatılabilir.
4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi
bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünlerin teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6 ALICI, sözleşme konusu mallar/hizmetleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mallar/hizmetleri kargo şirketi veya sevkiyatçıdan teslim
almayacaktır.
ALICI tarafından teslim alınan mallar/hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Ürünlerin tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşunun ürünlerin bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim
edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 gün içinde SATICI ya geri göndermesi zorunludur. Bu takdirde
nakliye giderleri ALICI ya aittir.
4.7 SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI
ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa
emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar
ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün
içinde, nakit ödemelerde nakten ve defaten, kredi kartı ödemelerde kredi kartı hesabına iade olarak
ödenir.
4.8 Sözleşmeye konu mallar/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler
dahil satış bedeli https://farkimizfiyatimiz.com adlı web sitesindeki mallar/hizmetler tanıtım sayfasında
yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan SATICI nın faturasında belirtildiği
gibidir.
4.9 Mallar/hizmetlerin peşin fiyatları sipariş sonu e-postada gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte
ALICI ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
SATICI nın ALICI ya uygulayacağı faiz her yıl T.C. Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her
durumda % 30 dan fazla olamaz.
4.10 ALICI’nın kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda https://farkimizfiyatimiz.com
sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.
Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili
hükümleri geçerlidir.
Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.
ALICI, ayrıca bankasının gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
4.11 Peşin Havale/EFT ödemeli yapılan siparişlerin ödeme bekleme süresi 24 saat geçerli olup, bu
süre içinde ödeme yapılmadığı taktirde SATICI siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.
4.12 ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın
kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu
olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini
ALICI dan talep edebilir ve her koşulda ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 5 CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren
(14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ya eposta
veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen
ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı
gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade
edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her
türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, her türlü kozmetik ürünleri, her türlü
besin ve gıdalar ile bitkisel sağlık ürünleri, kapsüller, haplar, telefon kontörleri, sarf malzemeleri (toner,
kartuş, şerit v.b) ve benzer ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış,
bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler
yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası
dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep
edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme
tutarını tüketiciye iade eder.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere
kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ile SATICI nın kanuni yerleşim
yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
TARİH : [tarih]

Yukarı Kaydır